foto

ZFŚS 2020 Pozostałe zmiany 2020 roku blog o ZFŚS skierowane

ZFŚS 2020 Pozostałe zmiany 2020 roku blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają poprzednio podstawową wiedzę w tym obszarze i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu wszechstronne przedstawienie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych razem z omówieniem przemian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i trening ze względu którym.

Zobacz więcej ...

foto

zfśs 2020 dla nauczycieli jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników

zfśs 2020 dla nauczycieli jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników to możesz utworzyć zakładowy fundusze świadczeń socjalnych (ZFŚS/ Fundusz), jeżeli lecz zatrudniasz poprzednio 20 pracowników utworzenie Funduszu w minimalnej wysokości staje się Twoim obowiązkiem. Będzie, w takim przypadku wielce ważne, ile osób będziesz zatrudniał.

Zobacz więcej ...