foto

Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego

Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. Jestem specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą:.

Zobacz więcej ...