foto

Tarcza antykryzysowa 40 sporządzenia rocznego sprawozdania

Tarcza antykryzysowa 4.0 sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju pozostały wdrożone szczególne rozwiązania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je wyjątkowo w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobacz więcej ...

foto

cechy umowy sprzedaży zawierane w obrocie

cechy umowy sprzedaży zawierane w obrocie gospodarczym. Jedną z gildia charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie dodatkowo istotne znaczenie pewnych grup umów, jakie są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów, stąd pod tym względem umowy można podzielić na nazwane również nienazwane. Umowy w obrocie gospodarczym można podzielić na: 1) konsensualne (dochodzą do skutku.

Zobacz więcej ...

foto

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących odpowiedzialność podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz rozlicznych rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego materialnego i procesowego,.

Zobacz więcej ...