foto

Amortyzacja środka trwałego – samochodu

Amortyzacja środka trwałego – samochodu. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest także obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie.

Zobacz więcej ...