foto

kosztami organizacji pozarządowej w

Zobacz kto podpisuje sprawozdanie w fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg nader ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa ile osób i Budżet aktywności

wspólnota mieszkaniowa ile osób i Budżet aktywności przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa faktura czy paragon

wspólnota mieszkaniowa faktura czy paragon i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 jak napisać

Projekty unijne 2020 jak napisać i i Role i zadania dyrektorów pionów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy.

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni kto wydaje krajowe

Art wyjaśni kto wydaje krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Zasady funkcjonowania konta księgowego

Rachunkowość finansowa - Zasady funkcjonowania konta księgowego od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art pomagier ds. księgowości. To pierwszy, wszak wielce poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 wydatek budżetowy a

Rachunkowość budżetowa 2020 wydatek budżetowy a sumpt zasada kasowa i maksyma memoriałowa celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej znajomości w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system wspierany o regulacje legislacyjne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych dodatkowo.

Zobacz więcej ...