foto

sprawozdawczość finansowa egzamin i przekazanie

sprawozdawczość finansowa egzamin i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

Zobacz więcej ...