Przestępstwa pozakodeksowe

W publikacji zaprezentowano instytucję ekstradycji w ujęciu w szerokim zakresie rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy prawne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Lektura artykułu zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, w jaki sposób i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do żaków prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł zawiera zadania użyteczne z obszaru postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie proces karne to znany i ceniony od lat artykuł, który prezentuje bieżący obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w przedtem został stan stworzony poprzez akty legislacyjne wydane do lipca r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian w części również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przedtem poza tym najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego dodatkowo sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i obszerny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony szczególnie dla żaków prawa i w ten sposób jak jak dotąd jest niezmiernie przydatny zarówno praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.