Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się uproszczone postępowanie w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa także reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i wpływ nowelizacji na skład masy upadłości umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.