foto

Nowe PZP od 2021 roku Analiza potrzeb i wymagań

Nowe PZP od 2021 roku - Analiza potrzeb i wymagań dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze trochę czasu, który zarówno zamawiający, jakim sposobem i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dopasowanie się do jej wymogów. Rynek publiczny czeka rewolucyjna zmiana, do której wszyscy wykonawcy.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 konsensualne także polubowne metody rozwiązywania

COVID-19 konsensualne także polubowne metody rozwiązywania kwestii problemowych również spornych od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że wprzódy dziś powinno się zapoznać się z nowymi rozwiązaniami żeby bezpiecznie stosować się wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, którzy dotychczas nie stosowali narzędzi elektronicznych.

Zobacz więcej ...