foto

COVID 19 pobyt cudzoziemca na zaproszenie w związku

COVID 19 pobyt cudzoziemca na zaproszenie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie związane z zatrudnianiem cudzoziemców dodatkowo dokumentacją pracy cudzoziemców również uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach powiązanych z zatrudnianiem i.

Zobacz więcej ...