foto

kiedy istnieje konieczność dokonania podziału

kiedy istnieje konieczność dokonania podziału gruntu w sprawie przekształcenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. także poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. dodatkowo 13.6.2019.

Zobacz więcej ...