foto

Artykuł karta praw podstawowych UE 2012/c 326/02 i praw obywatelskich

Artykuł karta praw podstawowych UE 2012/c 326/02 i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach również dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego solidny proces sądowy, przypuszczenie niewinności i prawo do obrony, regułę legalizmu i proporcjonalności w procesie.

Zobacz więcej ...