foto

Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz zgrupowanych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi.

Zobacz więcej ...

foto

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust film edukacyjny i Ustawa z

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust film edukacyjny i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania różnych instytucji publicznych w tym zakresie. Niniejsza stanowisko to nieodzowna pomoc dla pragmatyków prawa, szczególnie adwokatów, radców prawnych, sędziów, a również stanowi nieocenioną bazę informacji na rzecz doktorantów, aplikantów.

Zobacz więcej ...