foto

Dostępność postępowania restrukturyzacyjnego

Dostępność postępowania restrukturyzacyjnego. Złożenie wniosków dowodowych. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe.

Zobacz więcej ...

foto

Postępowania restrukturyzacyjne

Postępowania restrukturyzacyjne i prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto ostateczność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, lub doszło do przedawnienia.

Zobacz więcej ...