foto

Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne że sprawa

Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a pod warunkiem nawet nie formalnie całego kodeksu, to śmiałych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednak będą miały swoją konsekwencję. Według.

Zobacz więcej ...

foto

Zobacz czy mikropożyczka 5000 wyklucza dofinansowanie

Zobacz czy mikropożyczka 5000 wyklucza dofinansowanie w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pęk tarczy antykryzysowej, z powodu któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da wyraz obcy 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, ażeby ją uzyskać, a także w jaki sposób będzie później możliwe jej umorzenie.

Zobacz więcej ...

foto

świadczenie postojowe jakie warunki w Tarcza

świadczenie postojowe jakie warunki w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc na rzecz samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe.

Zobacz więcej ...

foto

Płaca minimalna 2020 godzinowa netto i

Płaca minimalna 2020 godzinowa netto i Zatrudnienie pracowników tymczasowych (pracowników sezonowych) Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany przez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy poprzez okres ustalony w porozumieniu.

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również.

Zobacz więcej ...