foto

Czy sugestia podlega ochronie? Przedmiotem

Czy sugestia podlega ochronie?. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), w jaki sposób i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory.

Zobacz więcej ...