foto

rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli

rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli. Stosowanie przepisów karty nauczyciela. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni oraz jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela.

Zobacz więcej ...

foto

Wpływ polityki na ceny Prognozowania kroczącego z budżetowaniem

Wpływ polityki na ceny. Prognozowania kroczącego z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak.

Zobacz więcej ...