foto

Prawo o szkolnictwie definiowanie wymagań stawianych

Prawo o szkolnictwie definiowanie wymagań stawianych osiągnieciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego i nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych również występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora).

Zobacz więcej ...