foto

Niedozwolone postanowienia umowne konsumenckie

Niedozwolone postanowienia umowne konsumenckie odstąpienie od umowy w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która została zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw konieczne.

Zobacz więcej ...

foto

Przykłady zastosowań koncepcji blockchain Przyszłe pola eksploatacji

Przykłady zastosowań koncepcji blockchain. Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku wzorów IT, szczególne normy ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z obszaru praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie),.

Zobacz więcej ...