foto

Postępowanie poprzedzające zawarcie umowy

Postępowanie poprzedzające zawarcie umowy. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, jak pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jakkolwiek zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące.

Zobacz więcej ...