foto

Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje.

Zobacz więcej ...

foto

Współczesne prawo karne powinno mitygować

Współczesne prawo karne powinno mitygować obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o jaki podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka skalarna (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a kiedy niekiedy wręcz.

Zobacz więcej ...

foto

Współczesne prawo karne powinno uświadamiać obie te funkcje

Współczesne prawo karne powinno uświadamiać obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o który podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka skalarna (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a od czasu do czasu wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach bez.

Zobacz więcej ...

foto

Nie można działać ze swego prawa użytku

Nie można działać ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa czyli z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie czyli zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Cały zestaw składa się z dziewięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa.

Zobacz więcej ...