foto

kodeks spółek handlowych gofin i ściganie przestępczości gospodarczej

kodeks spółek handlowych gofin i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji bieżących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może wynaleźć się w orbicie przestępczości gospodarczej także jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik czyli narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe, reputacyjne.

Zobacz więcej ...

foto

postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych

postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji aktualnych i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odkryć się w orbicie przestępczości gospodarczej także jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie.

Zobacz więcej ...