foto

Autor i pojęcie wizerunku wymóg

Autor i pojęcie wizerunku wymóg zgody i jej odmiana nieobecność konieczności uzyskania zgody fotografia stanowi jedną z najczęściej wykorzystywanych kategorii utworów chronionych prawem autorskim, co dotyczy również eksploatacji w formie tradycyjnej (np. wydawnictwa), jak też za pomocą sieci sieć (np. portale społecznościowe, fotorelacje z wydarzeń). W przypadku fotografii istotne pozostają nie tylko.

Zobacz więcej ...

foto

Twórca podmiot praw autorskich Przedmiotem

Twórca podmiot praw autorskich. Przedmiotem artykułu jest kompleksowe wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jakim sposobem i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe także znaki towarowe), w tym zarówno nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną.

Zobacz więcej ...

foto

Dostarczenie i przyjęcie utworu wady dzieła

Dostarczenie i przyjęcie utworu, wady dzieła. Przedmiotem artykułu jest kompleksowe peryfraza sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jakim sposobem i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe), w tym dodatkowo nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione również reguły.

Zobacz więcej ...