foto

Proces karny sądowe orzeczenia Kompleksowe

Proces karny sądowe orzeczenia. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie.

Zobacz więcej ...