foto

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne we francji i Egzekucja w sprawach transgranicznych. Czy docierać roszczeń w postępowaniu sądowym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce.

Zobacz więcej ...

foto

Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami Ustawowe właściwości

Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami. Ustawowe właściwości środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne.

Zobacz więcej ...