foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie w toku

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę.

Zobacz więcej ...

foto

Umorzenie opłaty jednostki pomocy społecznej Specyfika

Umorzenie opłaty jednostki pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych.

Zobacz więcej ...

foto

tabela do7 formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy

tabela do7 formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną.

Zobacz więcej ...