Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł z zarysu procesu karnego w rozległej mierze nawiązuje do poprzedniego. Artykuł nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z Kolejne wydanie znanego i lubianego poprzez żaków artykuła akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, rozbiór warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a podobnie bogate zestawienia literatury także katalog rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów. Ozdobą publikacji są niezmiennie dowcipne rysunki Szymona Kobylińskiego. Wykład uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej szczególnie nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, obowiązującą od II r., dodatkowo zmiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z XII o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie IV roku. Stan prawny publikacji Proces zdyscyplinowany zarys systemu to kwietnia r. Apelacja oskarżyciela jest to stanowisko ujmująca wszechstronnie problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana praca zawiera komentarz pożyteczny dodatkowo wzory pism procesowych. Autor zwłaszcza skupił się na aspektach apelacji, jakie decydują o jej poprawności formalnej dodatkowo skuteczności. Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Praca internetowa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do kodeksów k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze określeniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem, schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego. W drugiej części w suplemencie umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów również wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem. Autor analizuje w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach przepisy regulujące procedura odwoławcze. Szczególny parcie kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych prezentuje z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności, przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji internetowej Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych.