foto

Rozliczenie zwrotu świadczeń

Rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z obszaru rachunkowości.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się jaka kwota zwrotu podatku wpis o podatkach

Upewnij się jaka kwota zwrotu podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w zakresie procedury odzyskiwania podatku Vat naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny parcie zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i jakie zaliczki na podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa i jakie zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby.

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne a samorządowe i Metody ustalania kosztów

podatki lokalne a samorządowe i Metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa załoga zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów

Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach bardzo często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami,.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie pojęcia „Promotor”

Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie pojęcia „Promotor” dla do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych kasa alimentacyjny

Prowadzenie ksiąg rachunkowych kasa alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jak i zaawansowanych. W.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego

VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego omówienie wprowadzonych również projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji.

Zobacz więcej ...

foto

Zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich

Zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w.

Zobacz więcej ...

foto

Procedury związanej z pobieraniem podatku u źródła

Procedury związanej z pobieraniem podatku u źródła. Role i zadania controllerów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

Zobacz więcej ...