foto

Nauka prawa karnego trzeba do zespołu nauk prawnych; jej

Nauka prawa karnego trzeba do zespołu nauk prawnych; jej przedmiotem są przede wszystkim normy prawne. Nauka prawa karnego zajmuje się dlatego wykładnią kodeksów prawa, czyli ustalaniem treści norm prawnych, ich systematyką i stosowaniem. W tradycyjnym ujęciu, nauki mające za przedmiot normy prawne nazywa się dogmatycznymi (normatywnymi). Jednak współczesna szkolnictwo prawa karnego nie ogranicza się do przepisów,.

Zobacz więcej ...