foto

Samodzielny księgowy Instrukcje w firmie jest kompleksowe

Samodzielny księgowy - Instrukcje w firmie jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także zakresu jej stosowania.

Zobacz więcej ...