foto

art 36 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy

art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych.

Zobacz więcej ...