foto

Regulamin pracy w instytucjach

Regulamin pracy w instytucjach kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka zawiera zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury.

Zobacz więcej ...

foto

Delegowanie kontrakty managerskie listopada

Delegowanie kontrakty managerskie. listopada upłynie najlepszy limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, wyczekujący postępować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z nim nową umowę, na okres nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny limit skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja.

Zobacz więcej ...