foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 środków

Klasyfikacja budżetowa 2020 środków europejskich ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie informacji uczestników w zakresie zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości także klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych dodatkowo pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli.

Zobacz więcej ...