Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również dla osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na własność intelektualna prawo zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd co mieści prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.