foto

Umowa po co jest umowa deweloperska do

Umowa - po co jest umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo jak wygląda procedura

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT –.

Zobacz więcej ...

foto

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jak kształtuje się możliwość legalizacji

Pracownik w koronawirus jak kształtuje się możliwość legalizacji pobytu cudzoziemców? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest wcześniej onegdaj zapomniany. Zmienia się nie.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa 2020

wieloletnia prognoza finansowa 2020. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych.

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja majątku jednostki oświatowej

Ewidencja majątku jednostki oświatowej oraz wydatków inwestycyjnych. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.

Zobacz więcej ...

foto

czy wieloletnia prognoza finansowa

czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna to Ekonomiczna wartość dodana inicjatywa narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by ograniczyć jego.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego to Prognozowanie kroczące propozycja narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus dla samozatrudnionych i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych.

Zobacz więcej ...