foto

Ograniczanie praw do nieruchomości o gospodarce nieruchomościami

Ograniczanie praw do nieruchomości o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury.

Zobacz więcej ...