foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych.

Zobacz więcej ...

foto

Finanse publiczne w 2020 roku i beck i Wskaźniki rentowności

Finanse publiczne w 2020 roku i beck i Wskaźniki rentowności. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od przeszło lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny.

Zobacz więcej ...