foto

Zobacz jaki czas pracy w koronawirus obowiązuje kierowców

Zobacz jaki czas pracy w koronawirus obowiązuje kierowców - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką wypada kreować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Do oryginalnych wymogów wypada uporządkować wygląd.

Zobacz więcej ...

foto

Uwagi ogólne mobbing i dyskryminacja

Uwagi ogólne mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i czasami fizycznego bólu. Nakierowany jest często na jedną osobę, wszak może podobnie traktować grupy ludzi. Z roku.

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020 wyjazd służbowa

Delegacje podróże służbowe 2020 wyjazd służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika różnice i konsekwencje zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje organów podatkowych, w jaki sposób dodatkowo rozbieżności w stosowaniu.

Zobacz więcej ...

foto

regulamin podróży służbowych Pracownicy migrujący:

regulamin podróży służbowych. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w toku transgranicznego świadczenia usług.

Zobacz więcej ...