foto

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji Prawidłowo wdrożone

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce reguły compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a podobnie korupcja. Podpowiemy w artykule, bazując.

Zobacz więcej ...