foto

jakie szkolenie bhp dla pracodawcy

jakie szkolenie bhp dla pracodawcy Ochrona danych osobowych w BHP. Celem artykułu jest wprowadzenie do nowych kodeksów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO), Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na istniejących i innowacyjnych zasadach, Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Komu Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Zobacz więcej ...

foto

Bhp w oświacie i placówkach

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bhp w szkole rozporządzenie i kolejna ważna zagadnienie opisana w książce to reguły prowadzenia szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia albo życia,.

Zobacz więcej ...