foto

Procedura sprawami kadrowymi W lekturze wszechstronnie

Procedura sprawami kadrowymi. W lekturze wszechstronnie wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie.

Zobacz więcej ...