Postępowanie karne Część szczególna

Część to pożyteczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj. postępowania przygotowawczego postępowania przed sądem I instancji postępowania odwoławczego..

Przestępstwa pozakodeksowe


W publikacji zaprezentowano instytucję ekstradycji w ujęciu w szerokim zakresie rozumianego prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych.

Zobacz więcej

Dynamika procesu karnego


Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia status obowiązujący.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Jakie procedury reagowania w sytuacjach

Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto zaimplementować i uczyć w obiekcie? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy innymi słowy użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w jakich zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji, w jakich.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój,.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i uproszczone postępowanie

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa po co jest umowa deweloperska do

Umowa - po co jest umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo jak wygląda procedura

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT –.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia

Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Uwarunkowania podnajmu także oddziaływanie czasowego

Uwarunkowania podnajmu także oddziaływanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Część to pożyteczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego. Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera złączenie tez orzeczeń w najwyższym stopniu znamienitych dla danego zagadnienia. Część III to wzorów pism procesowych powiązane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie werdyktu skazującego i wymierzenie określonej kary albo środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw także apelacja). Prezentowana praca: radcom prawnym i adwokatom przez wzgląd praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych dodatkowo pomoże ustrzec się najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do poprawnego wykonywania zawodu, będzie wartościowa także sędziom, prokuratorom również referendarzom sądowym, zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień. W pracy z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat -. Prezentacja aktualnego stanu prawnego zważa także przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego, a podobnie zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych także toku procesu karnego artykuł zawiera:- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.Artykuł z postępowania karnego jest przeznaczona na rzecz żaków prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być wartościowa zarówno na rzecz praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, mecenasów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie do aktualnego (po zmianach z lat -) modelu procesu karnego.

Czytaj więcej